Circulaire economie in de Drechtsteden

Cirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een circulaire economie in de Drechtsteden.

Circulaire economie in de Drechtsteden

Cirkellab heeft als missie om de nieuwe, circulaire economie snel en krachtig mede vorm te geven. De ambitie is om in de Drechtsteden binnen 10 jaar, 100 innovaties en oplossingen op het gebied van circulaire economie te realiseren en daarmee gezamenlijk tenminste 1.000 banen te creëren. Cirkellab wordt daarmee dé hotspot in de regio, waar mensen met een grote diversiteit aan achtergrond en talenten elkaar ontmoeten, kennisdelen, samenwerken en elkaar inspireren bij het realiseren van een circulaire economie in de Drechtsteden.

Ter bevordering van een circulaire economie in de Drechtsteden onderzoekt, adviseert, begeleidt en initieert Cirkellab business-cases op het gebied van:

- grondstoffen-efficiency en –hergebruik - duurzame energie - duurzame inzet van mensen.

Lees verder > Circulaire economie in de Drechtsteden

Duurzame Diensten en Producten is een adviesbureau uit Nederland. Trefwoorden van Duurzame Diensten en Producten uit Den Bosch : duurzame diensten, duurzame producten, leveranciers duurzame diensten, leveranciers duurzame producten, duurzame leveranciers, duurzame bedrijven, duurzame ondernemers, duurzaam ondernemen, duurzaam, duurzaamheid,.

bron : Duurzame Diensten en Producten

Geplaatst op woensdag 2 december 2015.