Bedrijfsafval afvoeren

Wilt u uw bedrijfsafval op de economisch meest gunstige manier en met de minste milieudruk afvoeren…?

Bedrijfsafval afvoeren

Veel bedrijven produceren nog steeds veel bedrijfsafval, wat een (financiële) last is voor hen én een probleem voor ons milieu. De AfvalMarkt helpt deze bedrijven bij het vinden van de economisch meest gunstige oplossing voor het afvoeren van hun bedrijfsafval met de minste milieudruk. Dat houdt in dat voor het afvoeren van bedrijfsafval naar oplossingen gezocht wordt die verder reiken dan alleen de inzet van afvalverwerkende bedrijven. Om het afvoeren van bedrijfsafval naar duurzaamheid te classificeren, gebruikt de AfvalMarkt de welbekende “Ladder van Lansink”, gecombineerd met de te behalen financiële meeropbrengsten bij het afvoeren van bedrijfsafval, waardoor zowel de winst voor het milieu als ook het extra financieel rendement zichtbaar worden.

LEES VERDER > Bedrijfsafval afvoeren

Duurzame Diensten en Producten is een adviesbureau uit Nederland. Trefwoorden van Duurzame Diensten en Producten uit Den Bosch : duurzame diensten, duurzame producten, leveranciers duurzame diensten, leveranciers duurzame producten, duurzame leveranciers, duurzame bedrijven, duurzame ondernemers, duurzaam ondernemen, duurzaam, duurzaamheid,.

bron : Duurzame Diensten en Producten

Geplaatst op woensdag 22 maart 2017.