BHV Maatwerk of eenheidsworst?

Over het algemeen worden BHV trainingen gegeven als 13 in een dozijn. Voorstelronde, powerpoint, filmpje van een reanimatie op Bondri Beach, verhalen hoeveel reanimaties de docent al heeft gedaan en hoe goed deze is, paar poppen op de grond en allemaal 10 รก 15 minuten reanimeren. En als er tijd over is een wonddrukverband aanleggen, lekker lunchen, filmpje Schilholbrand, verhalen hoe goed de brandweerman is en wat voor grote branden hij al heeft geblust. Dan om de beurt even in een brandblusser knijpen, totdat de instructeur de gaskraan dichtdraait en het vuurtje uit gaat. Het liefst met volle groepen waarbij bouwvakkers, pedagogisch medewerkers, zorgpersoneel, chauffeurs, kantoormedewerkers enz.. bij elkaar zitten.

Maar kan je dan voldoen aan de wet en regelgeving?
Wat zegt die wet eigenlijk?

Bedrijfshulpverleningstaken:
1. Het verlenen van hulp bij arbeidsongevallen.
2. Het beperken en het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van arbeidsongevallen.
3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.
4. Het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met de in de onderdelen 1 tot en met 3 bedoelde bijstand.

Kortom moet de BHV-er dus noodsituaties en ongevallen zien te beperken, kunnen handelen op het moment dat zich een incident voordoet en de tijd overbruggen tot de professionele hulpverlenging het overneemt.
Dit zal per bedrijf heel verschillend zijn. gevaren en ongevallen op een kinderdagverblijf zullen heel anders zijn dan in een petrochemische industrie.
Ook is het kantoor niet te vergelijken met een bouwplaats. Maatwerk is dus van essentieel belang.

Maar krijgt u ook maatwerk, of is de voorgenoemde situatie voor u heel herkenbaar?
Heeft er ooit een opleider gevraagd naar het RI&E, de ongevallen en bijna ongevallenlijsten? Is de training maatwerk of eenheidsworst?

Het is leuk als je een wonddrukverband kunt aanleggen, maar is dit ook een risico bij jou op de werkvloer?
Herkent u ziektebeelden, onwel wordingen enz.? Wordt er aandacht besteed aan bewustwording en inzicht?
Vaak zien wij gebeuren dat de instructeur een handeling voordoet en de cursisten dit nadoen, gevolg dat de handeling uitgevoerd kan worden maar inzichten ontbreken. Bijvoorbeeld: Ik kan als beste remmen, maar als ik niet weet wanneer ik moet remmen kan ik grote ongelukken veroorzaken.

Kent u de procedure binnen uw bedrijf, weet u welke afspraken er zijn over het melden, opvolgen, ontruimen, verzamelplaats, hoofdafsluiters, laadpalen, niet reanimatie verklaringen, aandoeningen bij collega's?

BHV is meer dan een pleister plakken of een brandje blussen. BHV is maatwerk op uw locatie. BHV is gevaren zien en ondervangen. BHV is protocollen en procedures kennen en opvolgen. BHV is kennen en herkennen. BHV is kunnen.

Wilt u meer informatie over maatwerk-trainingen, bedrijfsnoodplannen, vluchtplannen, ontruimingsplannen en plattegronden, RI&E's, keuring van verband- en blus -materialen?
We informeren u geheel vrijblijvend over de mogelijkheden. Wij gunnen het u namelijk NIET dat u het voor elkaar krijgt of denkt te hebben en achteraf van een koude kermis thuis komt. Niet voor niets luidt onze slogan:

VOOR UW VEILIGHEID NEMEN WIJ ALLE TIJD!

SKW-Opleidingen

SKW-opleidingen is een opleiding uit Nederland. Trefwoorden van SKW-opleidingen uit Harderwijk : bedrijfsopleidingen, AED-Bediender, Agressie training, Bedrijfshulpverlener, Communicatie, Communicatieve en sociale vaardigheden, Eerste hulpverlener, Eerste hulp aan kinderen, Eerste hulp bij drank en drugs, Eerste hulp bij sportletsel, Eerste hulp bij wandelletsel, Eerste hulp langs de lijn, Kleine blusmiddelen, Ploegleider, Preventiemedewerker, Sociale veiligheid en omgaan met agressie, VCA, European Resuscitation Counsil, Het Oranje Kruis, Nederlandse Reanimatieraad, NIBHV, NIKTA, .

bron : SKW-opleidingen

Geplaatst op maandag 11 september 2023.