Creativiteit in de klas en de maatschappij

Net zoals we op school gebruik maken van automatiseren, zouden we ook het creatief oplossingen verzinnen moeten stimuleren. Creatieve intelligentie wordt veel van ons gevraagd in de maatschappij, maar krijgt in het onderwijs weinig of geen aandacht.

Saskia van den Brand kwam daar gaandeweg zelf achter toen zij vanuit haar basis/kader opleiding doorstroomde via MBO naar HBO en erachter kwam dat zij genoeg vaardigheden en denkkracht bezit om goede oplossingen te verzinnen maar dat haar oplossingen vaak te ver van de gebaande paden afweken waardoor ze toch niet overgenomen werden. Voornamelijk uit angst om het oude, vertrouwde los te laten.

Dat zien we in het onderwijs en op de werkvloer op heel veel plekken. Zelfs creatieve denkprocessen worden in een malletje gegoten waardoor er vanaf het begin al naar een vooraf bepaalde uitkomst toegewerkt gaat worden. Zonde van de creatieve denkkracht die bij heel veel mensen van nature aanwezig is maar nooit de kans krijgt om echt goed zijn werk te doen.

Daarom heeft Saskia twee beeldende boeken geschreven: ‘Avonturen in boekenatlas’ en ‘Rozendaalse kinderen in oorlogstijd’. Niet zozeer dat zij alles in beeld vat, maar de boeken zijn zodanig geschreven dat zij het onderwerp naar de leefwereld van de lezer haalt waardoor de lesstof echt begrepen en geleefd wordt.

Voor Saskia is schrijven heel belangrijk, daar kan zij haar creativiteit in kwijt. Door gastlessen te geven in het basisonderwijs stimuleert zij de ontwikkeling van het creatieve denken. Dat is eng maar ook heel erg leuk als je eenmaal durft af te wijken van wat er eerder al is bedacht. Haar schrijflessen zijn dus eigenlijk veel meer dan dat, het stimuleert een heleboel andere vaardigheden die we bij taal en rekenen nodig hebben.

Natuurlijk moet een kind beginnen bij gemakkelijke leerstof. Een kinderbrein is meestal nog niet in staat om ingewikkelde wiskundige formules te begrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan maar helemaal niets hoeven te weten en dat ze maar domweg moeten aannemen dat dingen zijn zoals ze in de lesboekjes staan. Voor taaldenkers werkt dat proces andersom. Door de sommen te automatiseren komt er gaandeweg begrip van het geheel, van onderaf. Voor beelddenkers werkt dat proces precies andersom, vanuit het geheel begrijpen welke simpele stapjes je het beste kunt nemen. En dat hoeven niet perse de stapjes te zijn van de lesmethode.

Leg de verschillende rekenmethodes voor de grap maar eens naast elkaar. Dan zal je zien dat ze allemaal een andere strategie en volgorde hanteren. Bij de ene methode mag er vanaf groep 3 onder elkaar gerekend worden bij het optellen en aftrekken, bij een andere methode mag dat pas in groep 6. En dan ook nog eens met eerst de honderdtallen dan de tientallen en dan de eenheden, voordat het op de juiste manier mag. En o wee als je oppert dat een leerling het al eerder op de 'goede' manier zou kunnen doen. 'Dan gaat het fout' krijg je dan als commentaar.

De creativiteit van de leerkrachten is op deze manier ook aan banden gelegd, waardoor veel leerkrachten zich ook tekort gedaan voelen. Gelukkig zijn er ook leerkrachten die wel hun eigen weg volgen en creatief omgaan met de geboden lesmethodes en, hopelijk, de leerlingen uitdagen om eerst zelf eens na te denken over hoe een som opgelost zou kunnen worden.

Luister hier de podcast van "De Beelddenkers"

Beeldig Brein is een coaching uit Nederland. Trefwoorden van Beeldig Brein uit Zelhem : Huiswerkbegeleiding, rekenbegeleiding, beelddenkers, beelddenken, bijscholing, hulp bij huiswerk, opleiding beelddenken, leermogelijkheid kind onderzoeken, niet passend onderwijs, beelddenken op school, hoe moet ik leren, beelddenk kenmerken, passend onderwijs voor iedereen, kernopleiding beelddenken, webinar beelddenken, mini cursus beelddenken, vastlopen op school,.

bron : Beeldig Brein

Geplaatst op donderdag 30 november 2023.