De erfenis is al verdeeld, maar nu komen er ineens nog allerlei rekeningen boven water

Moet ik die betalen omdat ik erfgenaam ben?

Dat ligt eraan: De manier waarop u als erfgenaam een nalatenschap accepteert (ook wel “aanvaarden” genoemd), bepaalt of u ook met uw eigen geld rekeningen van de overledene moet betalen. U kunt een erfenis (ook wel “nalatenschap” genoemd) verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden.

Zuiver aanvaarden
Als u ervoor kiest een nalatenschap zuiver te aanvaarden, betekent dit dat u (samen met eventuele andere erfgenamen) alles van de overledene overneemt; al zijn bezittingen, maar ook al zijn schulden!

Beneficiair aanvaarden
Als u vermoedt dat er meer schulden zijn dan uit de nalatenschap kunnen worden betaald, kun u de nalatenschap “beneficiair aanvaarden”. Dat houdt in dat u de schulden alleen hoeft te betalen voor zover die uit het vermogen van de overledene kunnen worden betaald. U hoeft dan dus niet met uw eigen geld bij te passen.

Verwerpen
U kunt de nalatenschap ook weigeren. Dit wordt ook wel “verwerpen” genoemd. In het geval van verwerping bent u geen erfgenaam van de overledene en bent u dat ook nooit geweest.

Onverwachte schulden
Wat nu te doen als u zuiver hebt aanvaard en vervolgens blijkt dat er onverwachte schulden zijn? Dan heeft u een probleem! De wet zegt dan wel dat u toch nog beneficiair kunt aanvaarden, waardoor u aansprakelijkheid met uw eigen vermogen voorkomt, maar dit kan alleen als die schulden volstrekt onverwacht zijn. Als uit brieven of andere feiten al kon blijken dat die schulden bestonden, dan zijn die schulden niet “volstrekt onverwacht”. Bovendien moet u zelf onderzoek doen en op schulden bedacht zijn

Laat u adviseren over de gevolgen van het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. Meer weten? Of hulp nodig bij de aanvraag via de rechtbank?
Onze kennismaking begint met een gesprek (ook aan de keukentafel) en kost hooguit een kopje koffie/thee en een uurtje van elkaars tijd.
Ik ben bereikbaar via 06-23440514 of chstassen@gmail.com
Graag tot horens/ziens!

Carina Stassen
Complete hulp rondom erven en schenken: Register Estate Planners (REP) / Erfrechtplanner Executeur(-Testamentair) & Vereffenaar (-bestuurs-lid NOVEX) Levensexecuteur/Gevolmachtigde & Toezichthouder (lid Velex) Paralegal Familierecht a.i.

Carina Stassen Beheer BV is een adviesbureau uit Nederland. Trefwoorden van Carina Stassen Beheer BV uit Hilversum : hulp rondom erven, hulp rondom schenken, advisering op juridisch gebied, afhandelen van nalatenschappen, regelen financiële zaken, persoonlijke hulp, adviesbureau, toezicht nalatenschappen,Erfrechtplanning, erfrecht Advies, Levenstestamenten, Zorgvolmachten, Financiële Planning bij overlijden, administratie bij overlijden, .

bron : Carina Stassen Beheer BV

Geplaatst op donderdag 22 februari 2024.