Familieopstellingen

Familieopstellingen is een unieke werkwijze om inzichten te krijgen in problemen en levensvragen. Een familiesysteem rust op drie pijlers:

1. Ieder lid van een systeem (familie) heeft recht om erbij te horen.
2. Er is een volgorde in ordening, wie het eerst komt gaat voor.
3. Er moet balans zijn tussen geven en nemen.

Wanneer door wat voor oorzaak dan ook deze ordeningsprincipes in een familie worden verstoord, zal een lid van de familie uit liefde zijn leven onbewust ten dienste stellen om de verstoring goed te maken. Het betrokken lid krijgt vaak voor zichzelf niet duidelijk wat er aan de hand is. Het komt naar voren in gevoelens van: ”Ik kom er niet uit” of “ik houd een gevoel van onbehagen” of: “waarom kom ik dit in mijn leven steeds weer tegen”. Via een familie-opstelling kun je hier inzicht in krijgen.

Een opstelling geeft:

- snel en diepgaand inzicht in de problematiek
- beweging die zichzelf voortzet
- embodied leren (voelen in het lichaam)
- opent nieuwe deuren
- een nieuwe manier van communiceren
- contact met een intuïtieve laag.

Tijdens een workshop familieopstellingen kun je zelf een opstelling laten plaatsvinden (beperkt aantal per workshop) of als representant meedoen. Het vervullen van een representantentrol zal je veel inzichten verschaffen in je eigen patronen. Iedere rol waarvoor je gevraagd wordt heeft namelijk een verbinding met je eigen vraagstukken en/of patronen.

Naast familieopstellingen behoren ook loopbaanopstellingen of andere systeemopstellingen tot de mogelijkheden. Heb je vragen over hoe je verder moet in je carrière, weet je niet wat je tegenhoudt om iets nieuws te beginnen, heb je problemen op je werk of privé waar je zelf niet uitkomt of wil je meer weten over een ziekte, dan is een opstelling hierover de mogelijkheid om inzicht te krijgen in patronen en wat stagnerend werkt.

Opstellingen worden regelmatig bij Kalma aangeboden. Het is ook mogelijk voor aparte groepen en eventueel op locatie een aparte workshop te laten plaatsvinden.

Privé-opstellingen
Voor mensen die wegens ziekte of anderszins niet in staat zijn een workshop opstellingen bij te wonen, wordt de mogelijkheid geboden tot een privé-opstelling. Een privé-opstelling kan bij de aanvrager thuis plaatsvinden, in mijn praktijk of op een andere, nader te bepalen locatie.

Eén op één-opstellingen
Voor degenen die niet in een groep een Familieopstelling wil laten plaatsvinden, maar wel graag inzicht wil in zijn/haar familiepatronen, is er de mogelijkheid een één op één-opstelling te doen. In een één op één-opstelling ga je zelf de opgestelde posities verkennen en invoelen.

Online Opstellingen
Voor degenen die de voorkeur hebben om via de moderne media een Familieopstelling te ondergaan, biedt Kalma de mogelijkheid om online een opstelling te laten plaatsvinden. Bij een online opstelling gaan we kijken welke werkwijze het best bij je past. Er kan een opstelling gedaan worden met grondankers (te vergelijken met representanten) waarbij je zelf gaat ervaren wat je bij de verschillende grondankers voelt. Een andere mogelijkheid is een tafelopstelling, waarbij je meer vanuit het je afstemmen op de verschillende aspecten/personen die opgesteld worden via voorwerpen of poppetjes kijkt welke informatie zich aandient. De ervaring leert dat een online opstelling ook veel zichtbaar kan maken.

Training Verdiepingswerk Opstellingen
Gedurende 6 middagen gaan we aan de slag met voorliggende thema’s via opstellingen. Het voordeel ten opzichte van een dag workshop is dat je werkt met een vaste groep en daardoor elkaars processen leert kennen. Iedere deelnemer gaat met het eigen proces aan de slag maar er is ook aandacht voor dat eigen proces in de opstelling van de ander waar je als representant je rol vervuld.

Iedere deelnemer heeft recht op minimaal één eigen opstelling. De cursisten van het jaar 2022 gaven aan dat ze veel inzichten en herkenning ervoeren door de opstellingen en ervaringen van de anderen.

Voor nadere info en opgave: klik hier.

Kosten
Workshop dag: deelnemen als representant (zonder eigen opstelling) € 45,-. Deelnemen met een eigen opstelling € 95,-. Deze prijzen zijn: per persoon; inclusief koffie/thee en een uitgebreide lunch. Workshop dagdeel: deelnemen als representant (zonder eigen opstelling) € 35,-. Deelnemen met een eigen opstelling € 85,-. Deze prijzen zijn: per persoon; inclusief koffie/thee en wat lekkers.

Privé-opstelling: € 165,- inclusief 1 vaste representant. Indien je gebruik wilt maken van meer vaste representanten dan komt daar € 45,- per vaste representant bij. Neem je zelf representanten mee, dan betaal je per representant € 35,- extra.

Eén op één-opstelling: € 135,- voor maximaal 2 uur. Indien meer tijd nodig is komt er € 10,- per kwartier bij tot een maximum van € 180,-.

Online-opstelling: € 85,-.

Geplande dagen workshops Familieopstellingen 2023
zaterdag 21 januari = VOL
zaterdag 11 maart - Nog één opstellingenplek vrij
zaterdag 22 april
zaterdag 1 juli
zaterdag 26 augustus
zaterdag 21 oktober
zaterdag 16 december

Kalma - Praktijk voor Coaching en Begeleiding is een coaching uit Nederland. Trefwoorden van Kalma - Praktijk voor Coaching en Begeleiding uit Bathmen : Coach, bewustzijnstherapeut, relatietherapie, personal coaching, persoonlijke coaching, Live style coaching, coaching bij eetproblemen, Familieopstellingen.

bron : Kalma - Praktijk voor Coaching en Begeleiding

Geplaatst op dinsdag 21 maart 2023.