Onderwijsvisie: wees aardig voor elkaar

Nu wil hij graag schoolleider worden maar hij wordt steeds afgewezen omdat hij geen ervaring heeft. Hij heeft wel ervaring met lesgeven op gevoel, vanuit gelijkwaardigheid en lichaamsgericht. Dat botst echter nog wel eens met de visie en verwachtingen van de school en de ouders van de leerlingen. Hij weet als geen ander welke uitdagingen je als leerkracht of docent hebt om onderwijs te geven, zeker aan een groep van 30 leerlingen. Dan ben je al snel beperkt tot lesgeven vanuit het boek ook als je weet dat een paar keer opdrukken tussendoor veel effectiever is.

Zelf is hij een echte beelddenker en herkent de manier van denken en vanuit die manier van denken geeft hij graag vorm aan zijn nieuwe baan als schoolleider. Hij wil daarbij graag de leerlingen en zijn collega’s uitdagen om het anders te doen en samen uit te vinden hoe ze het onderwijs anders vorm kunnen geven. Vanuit creatieve oplossingen, consequenties dragen als blijkt dat het toch niet werkt en samen een nieuwe weg proberen. Lesgeven op het randje van het vakje.

Het is een energieke podcast met verschillende meningen die, ook vanuit gelijkwaardigheid, maar vanuit een andere visie uiteindelijk toch bij elkaar komen. De onderwijspraktijk is niet zo gemakkelijk als je als leek bedenkt.

Uit dit gesprek blijkt de hardnekkige weerstand van het onderwijs dat zij wel weten hoe je een kind iets moet leren en dat dat vooral niet vooraan staat. Het onderwijs is goed en als ouder zoek je maar een school die het goed genoeg doet. School kan niks betekenen, ook als je als leerkracht wel ziet dat het anders moet sta je machteloos, tenminste dat idee heb je dus doe je er maar niets aan. Je doet je stinkende best en dat moet goed genoeg zijn.

Het 'Systeem' is weerbarstig
Wij komen regelmatig leerkrachten, ouders en leerlingen tegen die graag willen dat het onderwijs meer rekening gaat houden met verschillende manieren van leren. In de praktijk gaat dat nog niet zo eenvoudig. Het hele systeem zit zo in elkaar dat het zichzelf in stand houdt.

Leerkrachten zijn ook maar mensen
Als leerkracht sta je als mens voor de klas en heb je de beste intenties om alle kinderen zo goed mogelijk les te geven. Je hebt heel veel verschillende systemen en opdrachtgevers en collega's die allemaal iets te zeggen hebben over hoe jij les geeft. Te beginnen bij de methode, in de klas zijn de diverse methodes leidend voor wat je wanneer aan de leerlingen uitlegt. Zeker in het basisonderwijs staat dat redelijk vast en kun je niet zo gemakkelijk afwijken van de volgorde waarin jij lesgeeft. Dat probleem komen wij regelmatig tegen en kunnen we niet gemakkelijk wegpoetsen.

"Dat mag niet van de juf (M/V)"
Wat wij ook veel horen, en dan bij leerlingen, is dat rekenen met materiaal, het gebruiken van leesliniaaltjes, rekenen met je vingers niet mag. Dan leren ze bij pons hoe je gebruik kunt maken van materiaal om het rekenen, of taal, beter te kunnen gebruiken , en dan mag het in de klas niet gebruikt worden. En de uitspraak van de leerkracht is wet, in een kinderhoofd. Dit probleem is met een beetje extra uitleg tijdens een MDO meestal wel weg te poetsen. Ik wil wel maar hoe dan?

Leerkrachten zijn ook gebonden.
Aan de lesmethode, aan de leerdoelen, aan collega's en aan de schoolinspectie. Daar hebben wij dan wel een oplossing voor via onze kernopleiding maar dan is het fijn als je als leerkracht ook de ruimte krijgt om de kennis toe te passen. Want ook een leerkracht heeft het nodig om zijn eigen leerplan te kunnen trekken, voor zichzelf en voor diens leerlingen. Die verschillen zijn zeker wel weg te poetsen.

Beluister hier de podcast.

Beeldig Brein is een coaching uit Nederland. Trefwoorden van Beeldig Brein uit Zelhem : Huiswerkbegeleiding, rekenbegeleiding, beelddenkers, beelddenken, bijscholing, hulp bij huiswerk, opleiding beelddenken, leermogelijkheid kind onderzoeken, niet passend onderwijs, beelddenken op school, hoe moet ik leren, beelddenk kenmerken, passend onderwijs voor iedereen, kernopleiding beelddenken, webinar beelddenken, mini cursus beelddenken, vastlopen op school,.

bron : Beeldig Brein

Geplaatst op donderdag 28 maart 2024.