Professionele opleiding tot Teamcoach

Hier volgen enkele uitspraken van de deelnemers aan de Teamcoach opleiding:

· Eigenlijk zou iedere manager dit moeten doen.
· Wat je hier leert is zo praktisch en toepasbaar in de dagelijkse realiteit.
· Ik heb echt ontzettend veel geleerd hier.
· Ik kijk naar teamcoaches die langdurige (jaar)trajecten hebben gedaan maar die zijn niet in staat om te doen wat ik hier geleerd heb.
· Het verschil zit vooral in het feit dat ik hier leer als teamcoach om een vertaalslag te maken van de organisatie-, missie en visie naar het team waarin de teamcoach ook de leiding neemt en corrigeert op ongewenst gedrag.
· Het is fijn om naar Paul te luisteren, het is geen theoretisch verhaal, Paul laat alles in de praktijk zien, hij doet alles voor.

De opleiding tot Teamcoach

De wereld om ons heen is flink in beweging en ik las dat er de komende 10 jaar net zoveel veranderingen zullen plaatsvinden als in de afgelopen 40 jaar! We hebben en krijgen nog meer te maken met allerlei veranderingen op individueel, team, organisatie en maatschappelijk niveau. Het leiderschap is enorm aan het veranderen met uitgewerkte modellen rondom wendbaarheid, agile werken, duurzaam leiderschap etc. In veel veranderingen zit een aspect wat ook in deze opleiding tot teamcoach belangrijk is; het meer en meer nemen van de eigen regie en het optimaal gebruik maken van de kwaliteiten en expertise in teams en samenwerkingsverbanden.

T ogether

E verybody

A chieves

M ore
Is een afkorting die daarom wel toepasselijk is.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor; teamleiders, managers, adviseurs, organisatiecoaches, kwaliteitscoaches, teamcoaches maar ook voor werkbegeleiders, bestuurders, projectmanagers, docenten, leerkrachten, mentoren en trainers / opleiders. Deze opleiding is dus bedoeld voor iedereen die leiding geeft aan teams of groepen vanuit een taak of rol of teams begeleidt naar beter afstemmen en samenwerken.
Maximaal 12 deelnemers, de opleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers.
Info over data en kosten: Zie hieronder.

Wat is de visie?

De situatie waarin teams werken verandert voortdurend. Snel kunnen reageren wordt steeds belangrijker. Een flexibele attitude en open staan om continu te willen leren en verbeteren is een voorwaarde om wendbaar en toekomstgericht te kunnen zijn. De vraag hoe je teams voorbereidt op de ontwikkelingen, draagvlak creëert voor veranderingen en maximaal invloed kan hebben in de organisatie, worden in deze opleiding beantwoord.
Teams hebben altijd een context. Dat wil zeggen er zijn kaders waarbinnen teams moeten acteren en er zijn doelen waar teams aan werken vanuit hun eigen expertise en kwaliteiten. Kaders zijn dus belangrijk want die geven de grenzen aan op het vlak van Performance, Engagement en Business. Communicatie en gedrag zijn cruciaal; het is immers de toon die de muziek maakt! Mensen zijn allemaal anders en iedereen heeft een eigen perspectief op situaties en dat maakt het niet gemakkelijker. Het beste uit al die individuen halen om zodoende als team maximaal te presteren geeft aan dat we werken op basis van gelijkwaardigheid als mens maar ook ongelijkwaardigheid in taak, rol en expertise.
Een groep mensen die samen een team vormen is tot veel in staat, maar dat gaat niet vanzelf. Het resultaat is sterk afhankelijk van de onderlinge dynamiek, zowel de zogenaamde bovenstroom als ook de onderstroom. Hoe kun je de gezamenlijke effectiviteit verbeteren en hoe kan je inspelen op die boven- en onderstroom, dat leer je in deze opleiding.

De werkwijze

Praktijk en ervaringsgericht; in het kader van maximaal leren en ervaren werken we met een maximale groepsgrootte van 6 teamcoaches. Vanuit het gedachtengoed dat je niet alleen leert van kennis maar vooral door te doen, brengen de cursisten het geleerde meteen in de praktijk, krijgen zij opdrachten richting de eigen teams en zal daarnaast hierop systematisch worden gereflecteerd.
De deelnemers brengen eigen casussen mee in deze training. De opleiding is daarmee maximaal praktijkgericht en meteen toepasbaar in de praktijk van de deelnemers.
Voorafgaand aan de training vul je een intake-formulier in waarin je met behulp van een aantal vragen je casussen en je persoonlijke doelstellingen vaststelt. Hierdoor start je optimaal voorbereid aan de training. De training vindt plaats in groepen van 6 en je wordt door een zeer ervaren teamcoach begeleid.
In deze opleiding werk je met een persoonlijk ontwikkeldocument, waarin je aandacht besteedt aan je persoonlijke leerdoelen en doelstellingen en de vertaling naar jezelf uitdagen in je werkpraktijk. Inzetten op een optimaal leerklimaat; veiligheid is van belang voor en leidt tot bekrachtigende feedback en zo voor een optimaal leerklimaat waarin maximaal geleerd wordt. Fouten maken hoort bij een leerproces en dit vereist een open, respectvolle en professionele attitude van de deelnemers. De groepsgrootte van maximaal 6 geeft ruimte aan eenieder om vaardigheden te oefenen en geeft de grootste kans op het creëren van een optimaal leerklimaat.
Voorbeeldgedrag; de trainer is de teamcoach van de teamcoaches en vertoont voorbeeldgedrag. Voorbeeldgedrag wordt ook verwacht van de teamcoaches richting hun teams. De trainer doet expliciet en impliciet alles wat er ook van de teamcoach verwacht mag worden.
In de opleiding wordt gebruik gemaakt van een teamscan. Deze scan kan de teamcoach ook daadwerkelijk inzetten in de eigen teams. De scan geeft een nulmeting en maakt het mogelijk om na verloop van tijd de ontwikkeling van het team te meten. Deze scan vormt een informatiebron voor teamcoach, team en de organisatie waar men gericht op kan sturen.
PL stelt geen eisen aan je vooropleiding. HBO werk- en denkniveau is wenselijk.

Het resultaat

Met deze opleiding breng je je kwaliteiten als professional naar een hoger niveau:

- Je herkent en beïnvloedt de groepsdynamiek in groepen.
- Je kunt je werkwijze baseren op analyses en de fase waarin het team zich bevindt.
- Je weet hoe je moet omgaan met de verschillende belangen. Belangen op individueel niveau, de teambelangen en dit alles in relatie tot de organisatiebelangen.
- Je coacht teamleden om voor hun vak en expertise te gaan staan en zelf verantwoordelijkheid te nemen.
- Je kunt teams coachen naar effectief samenwerken vanuit de verbeterdialoog (gericht op het bespreken van inhoud en verbeterthema’s).
- Je leert kijken en handelen vanuit teamprocessen, groepsdynamica maar ook vanuit systemisch werken en psychologie.
- Je hebt inzicht in je rol en verantwoordelijkheden als teamcoach.
- Je bent in staat effectief interventies te doen op teamniveau en individueel niveau.
- Je leert teams gezamenlijk eigenaarschap te ontwikkelen en de zelfsturing te verhogen.
- Je coacht vanuit je eigen stijl en bent authentiek.

De inhoud

- De basisattitude van de teamcoach
- De essenties van teamcoaching
- Zelfanalyse; kwaliteiten en valkuilen van de teamcoach
- Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan
- Missie en visie van de organisatie; het startkader van elk teamcoachproces
- Werken vanuit kaders; zelfsturing en eigen regie versus professioneel leiderschap
- Het belang van een visie
- Groepsdynamica en een korte introductie in systemisch denken
- De 5 fasen naar resultaatgerichte teams. Waar begin je als teamcoach? Hoe begin je als teamcoach in een team? *
- Een voorbeeld van een teameffectiviteitstraject
- De teamscan als directe ingang
- Perifere visie in groepen
- Communicatie en de interactie met en binnen teams
- Hoe omgaan met vragen en met weerstand
- Feedback geven
- Persoonlijke groei; de kwaliteiten en valkuilen van de teamleden
- De psychologie van verandering
- Eigen regie, taakverantwoordelijkheid en zelfsturing
- De verbeterdialoog
- De onderstroom en bovenstroom in teams
- Complexe praktijkervaringen / casussen en leren van elkaar (inspireren en oefenen)
- De verdieping in werken met de verbeterdialoog: De Hexagoon principes.**
- Hoe krijg je als team maximaal invloed in de organisatie?

* De 5 fasen; de opleiding is voor een deel opgebouwd rondom een aantal principes waar ook teamcoach Patrick Lencioni van uitgaat. Paul Lenferink heeft de principes in 1999 uitgebreid naar:
1. Het belang van veiligheid en vertrouwen.
2. De dialoog en omgaan met conflicten of onvrede.
3. Commitment en besluitvaardigheid.
4. Verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken.
5. Continu willen verbeteren en resultaatgerichtheid.
6. De teamcoach leert hoe hij fasen herkent en hoe hij de groep kan begeleiden naar een proces van continu leren en verbeteren.

**Het hexagoonmodel is een eenvoudige coachmethodiek voor het benaderen van team en organisatie uitdagingen. Het model leert coaches en leidinggevenden om de juiste vragen te stellen zodat er enerzijds vooraf beter nagedacht wordt over het probleem achter het probleem alvorens men acties gaat uitrollen maar anderzijds men ook nadenkt over de implicaties van uit te zetten acties (hierdoor voorkom je dat initiatieven niet geborgd worden).

Certificering

De deelnemers krijgen een bewijs van deelname maar daarnaast bieden we de deelnemers de mogelijkheid om een Certificaat van ons instituut te behalen. De deelnemer zal dan een volledige praktijksessie moeten doen en het geleerde geïntegreerd in de praktijk moeten brengen. Indien de deelnemer voldoet aan de criteria wordt het certificaat uitgereikt inclusief feedback van de trainer en van de groepsleden.
Deze waardevolle afronding heeft buitengewoon veel toegevoegde waarde omdat het aantoont dat de deelnemer het beroep teamcoach als professional te kunnen uitvoeren.
Na het succesvol afronden van de opleiding tot teamcoach ontvang je het Teamcoach certificaat van Paul Lenferink persoonlijk leiderschap, coaching en training.

Data en kosten 2023

Data van deze opleiding 2023:
31 augustus 2023
21 september 2023
26 oktober 2023
16 november 2023

Tijden: van 9.30 uur tot 17.00 uur.
Datum certificeringsdag 21 december 2023.
Tijd: van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Investering

Opleidingsdagen: Twee blokken van 2 dagen. In totaal 8 dagdelen.
De studiebelasting: buiten de opleidingsdagen bedraagt de studiebelasting ongeveer 2 uur na elke opleidingsdag en 4 uur als voorbereiding op de toetsing. Dit is exclusief de voorbereiding van de praktijkopdrachten omdat het voorbereiden van activiteiten en plannen behoren tot de standaardpraktijk / uitvoering van een teamcoach.

Kosten: € 1.595,00, inclusief lunch, koffie / thee en water.

Paul Lenferink NLP-opleidingen zijn vrijgesteld van BTW. Om hier gebruik van te kunnen maken worden de opleidingen ook als zodanig gecertificeerd.
PLNLP-teamcoach

Paul Lenferink NLP opleidingen is een opleiding uit Nederland. Trefwoorden van Paul Lenferink NLP opleidingen uit Einighausen - Sittard : NLP Opleidingen, Teamcoach Opleidingen, Balance Breathing, Organisatie coaching, In-company trainingen, In-company coaching, Individuele coaching, Mentaal-emotionele coaching voor profvoetballers, Balance Breathing ademworkshop, ademworkshop, NLP Master Practitioner, NLP in een notendop, Paul Lenferink, creator eigen wereld, .

bron : Paul Lenferink NLP opleidingen

Geplaatst op maandag 5 juni 2023.