Recycling kantoormeubilair

Recycling van kantoormeubilair op basis van het Cradle2Cradle principe

Recycling kantoormeubilair

Kantoormeubelrecycling verzorgt als bedrijf de afvoer en hoogwaardige recycling van kantoormeubilair. Uitgangspunt daarbij is om met zo min mogelijk energieverlies het kantoormeubilair geschikt te maken voor hergebruik of te recyclen. Dit om uiteindelijk een zo hoog mogelijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen. Recycling van het kantoormeubilair vindt plaats volgens het “Cradle2Cradle” principe. Producten worden daarbij zodanig ontworpen en gefabriceerd, dat alle materialen in deze producten weer voor 100% gerecycled kunnen worden, hetzij als natuurlijke voedingsstoffen (biologische kringloop), hetzij als grondstoffen van dezelfde of hogere kwaliteit (technische kringloop). Het betreft hier dus een technische kringloop, waarbij zo veel mogelijk materiaal wordt teruggewonnen en in verschillende schone afvalstromen wordt gescheiden. Kantoormeubelrecycling vervult naast haar bovenbeschreven duurzame functie ook een sociaal-maatschappelijke functie. Het recycling proces wordt grotendeels uitgevoerd door medewerkers met een arbeidshandicap. De werkzaamheden die zij verrichten zijn voornamelijk laden/lossen, schoonmaken, reparaties en demontage. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband met de sociale werkvoorziening “Op Maat”.

LEES VERDER > Recycling kantoormeubilair

Duurzame Diensten en Producten is een adviesbureau uit Nederland. Trefwoorden van Duurzame Diensten en Producten uit Den Bosch : duurzame diensten, duurzame producten, leveranciers duurzame diensten, leveranciers duurzame producten, duurzame leveranciers, duurzame bedrijven, duurzame ondernemers, duurzaam ondernemen, duurzaam, duurzaamheid,.

bron : Duurzame Diensten en Producten

Geplaatst op woensdag 20 december 2017.