Ruim 3 duizend bedrijven exporteerden naar Rusland in 2021

In 2021 waren er in het Nederlandse bedrijfsleven ruim 3 duizend bedrijven die goederen naar Rusland exporteerden.

Ruim 3 duizend bedrijven exporteerden naar Rusland in 2021

Hiervan is 40 procent een groothandelsbedrijf, en 10 procent machine-industrie. Bijna 2 duizend bedrijven importeerden goederen uit Rusland. Ook hier zijn de groothandelaren de grootste groep (bijna 30 procent), gevolgd door machine-industrie (5 procent) en detailhandel (4 procent). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het aantal exporteurs is de laatste jaren min of meer constant rond de 3 duizend, het aantal importeurs is in 2021 toegenomen met bijna 400.

Relatief veel handel met Rusland door grootbedrijf Het grootbedrijf - inclusief Nederlandse dochterbedrijven van (buitenlandse) concerns - is zowel bij de export als bij de import verantwoordelijk voor het overgrote deel van de handel met Rusland. Voor de export is dat bijna 85 procent, voor de invoer ruim 90 procent. Het belang van het grootbedrijf is bij de handel met Rusland zowel bij de invoer als de uitvoer groter dan bij de handel met de rest van de wereld.

Voor grafiek, zie bron

Vooral handel en industrie Ruim drie kwart van de exportwaarde en ruim de helft van de importwaarde wordt verzorgd door de bedrijfstakken handel en industrie. De belangrijkste exportproducten van de industrie zijn medicijnen, overige automobielen en kunststoffen. Van de handel zijn dat ruwe plantaardige producten (vooral bloemen), kantoormachines en medische instrumenten en apparaten. De belangrijkste importproducten voor de industrie zijn aardolie(producten), steenkool, ijzer en staal. Ook voor de handel zijn dat aardolie(producten), gevolgd door non-ferrometalen (in het geval van Rusland vooral koper), kurk en hout.

Een meer gedetailleerde bedrijfstakindeling laat zien dat de belangrijkste bedrijfsactiviteiten binnen de industrie en handel vallen maar dat ook de bedrijfstak vervoer en opslag, en landbouw belangrijke exporteurs naar Rusland zijn.

Voor grafiek, zie bron.

Vooral handel en industrie Ruim drie kwart van de exportwaarde en ruim de helft van de importwaarde wordt verzorgd door de bedrijfstakken handel en industrie. De belangrijkste exportproducten van de industrie zijn medicijnen, overige automobielen en kunststoffen. Van de handel zijn dat ruwe plantaardige producten (vooral bloemen), kantoormachines en medische instrumenten en apparaten. De belangrijkste importproducten voor de industrie zijn aardolie(producten), steenkool, ijzer en staal. Ook voor de handel zijn dat aardolie(producten), gevolgd door non-ferrometalen (in het geval van Rusland vooral koper), kurk en hout.

Een meer gedetailleerde bedrijfstakindeling laat zien dat de belangrijkste bedrijfsactiviteiten binnen de industrie en handel vallen maar dat ook de bedrijfstak vervoer en opslag, en landbouw belangrijke exporteurs naar Rusland zijn.

Voor grafiek, zie bron

Op de gegevens in dit bericht zijn de geheimhoudingsregels van CBS toegepast. Dat houdt in dat cijfers waaruit gegevens van afzonderlijke bedrijven af te leiden zijn geheim worden gehouden. De gegevens van internationale handel in goederen worden verzameld op basis van BTW-nummers van de Belastingdienst/Douane. Niet alle BTW-nummers kunnen gekoppeld worden aan bedrijven die in het Handelsregister voorkomen. De bedrijven die in Nederland ingeschreven zijn, zijn goed voor drie kwart van de Nederlandse exportwaarde naar Rusland en voor 60 procent van de importwaarde.

Bronnen LinkStatLine - Internationale handel; in-, (weder)uitvoer LinkTabel – Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019-2021

Illustratie: © Hollandse Hoogte / Roger Dohmen Fotografie

... is een aanhangwagen uit Nederland. Trefwoorden van ... uit : .

bron : ...

Geplaatst op maandag 21 maart 2022.