The Footprint Challenge

Betrek uw medewerkers bij uw duurzaamheidsdoelstellingen!

The Footprint Challenge

Zoekt u een leuke, laagdrempelige manier om uw medewerkers te betrekken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf? The Footprint Challenge biedt de perfecte oplossing hiervoor met een interactieve bewustwordings- en gedragsveranderingstool om medewerkers op een ludieke manier te betrekken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf waar ze werken. The Footprint Challenge maakt het begrip duurzaamheid leuk en concreet door ook úw medewerkers uit te dagen hun eigen voetafdruk in 40 dagen te verkleinen. Dit onder de deskundige begeleiding van een online Footprint reductietherapeut.

LEES VERDER > Betrek uw medewerkers bij uw duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzame Diensten en Producten is een adviesbureau uit Nederland. Trefwoorden van Duurzame Diensten en Producten uit Den Bosch : duurzame diensten, duurzame producten, leveranciers duurzame diensten, leveranciers duurzame producten, duurzame leveranciers, duurzame bedrijven, duurzame ondernemers, duurzaam ondernemen, duurzaam, duurzaamheid,.

bron : Duurzame Diensten en Producten

Geplaatst op woensdag 11 april 2018.