Waarom is het belangrijk om een testament te maken?

Eén van de belangrijkste redenen is het zelf kunnen bepalen wie van u erft en wat zij van u krijgen. Maakt u geen testament, dan laat u deze kwestie helemaal aan de wetgever over. Daarnaast kunt u in een testament allerlei belangrijke clausules opnemen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw erfenis binnen de familie blijft of u kunt een vertrouwenspersoon benoemen die uw erfenis kan afwikkelen. Ook kan met een goed testament erfbelasting worden bespaard.

Hulp nodig bij het opstellen van een testament? Onze kennismaking begint met een gesprek (ook aan de keukentafel) en kost hooguit een kopje koffie/thee en een uurtje van elkaars tijd. Ik ben bereikbaar via 06-23440514 of chstassen@gmail.com.
Graag tot horens/zien!

Carina Stassen

Complete hulp rondom erven en schenken:
Register Estate Planners (REP) / Erfrechtplanner
Executeur(-Testamentair) & Vereffenaar (-bestuurs-lid NOVEX)
Levensexecuteur/Gevolmachtigde & Toezichthouder (lid Velex)
Paralegal Familierecht a.i.

Carina Stassen Beheer BV is een adviesbureau uit Nederland. Trefwoorden van Carina Stassen Beheer BV uit Hilversum : hulp rondom erven, hulp rondom schenken, advisering op juridisch gebied, afhandelen van nalatenschappen, regelen financiële zaken, persoonlijke hulp, adviesbureau, toezicht nalatenschappen,Erfrechtplanning, erfrecht Advies, Levenstestamenten, Zorgvolmachten, Financiële Planning bij overlijden, administratie bij overlijden, .

bron : Carina Stassen Beheer BV

Geplaatst op donderdag 21 december 2023.