Windenergie systemen

Windenergie gecombineerd met zonne-energie!

Windenergie systemen

IBIS Power levert innovatieve windenergie systemen waarmee óók zonne-energie wordt benut. Duurzame energie opwekken is niet moeilijk. We hebben genoeg wind en zon om ons tot in lengte van jaren van groene energie te voorzien. En als het er op aan komt, is er genoeg ruimte om windparken in zee of zonnefarms op braakliggende terreinen aan te leggen. Maar is dit allemaal wel nodig? Of zijn er slimmere manieren om duurzame energie op te wekken, zonder zoveel ruimte te gebruiken? Neem bijvoorbeeld de energievoorziening van een stad. Zonnecellen kunnen, zeker op hoogbouw, slechts in een beperkt deel van de benodigde energie voorzien en windmolens zijn niet altijd mogelijk in een stedelijke omgeving. Wil je in een stad meer duurzame energie produceren, zonder beslag te leggen op ruimte, dan moet je buiten de standaard kaders denken. IBIS Power hééft buiten de standaard kaders gedacht en levert innovatieve windenergie systemen, waarmee óók zonne-energie kan worden opgewekt!

LEES VERDER > Windenergie in combinatie met zonne-energie

Duurzame Diensten en Producten is een adviesbureau uit Nederland. Trefwoorden van Duurzame Diensten en Producten uit Den Bosch : duurzame diensten, duurzame producten, leveranciers duurzame diensten, leveranciers duurzame producten, duurzame leveranciers, duurzame bedrijven, duurzame ondernemers, duurzaam ondernemen, duurzaam, duurzaamheid,.

bron : Duurzame Diensten en Producten

Geplaatst op woensdag 7 februari 2018.