High impact ervaringsgericht coachen?

Coachen met Paarden!

Mensen vragen me vaak wat Coachen met Paarden inhoudt en wat het verschil is met reguliere vormen van coachen.

Wel nu... het is mijns inziens de ultieme vorm van ervaringsgericht coachen!

Toen ik Paardencoaching nog niet ontdekt had en ik vanuit mijn HR en Managementfuncties mensen en teams regulier coachte liep ik er vaker tegenaan dat sessies in mijn ogen onnodig lang duurden, er (te) veel werd gepraat en je bovendien afhankelijk was van de informatie die je van betrokkenen kreeg. Nu ik mijn paarden inzet worden de patronen binnen een team en binnen het functioneren van een medewerker in slechts enkele minuten zichtbaar en er is ook geen discussie over. We (het team of de coachéé en ik) hebben het allemaal zelf gezien en ervaren. Een paard heeft geen eigen agenda en probeert ook niet om mensen te ontzien. Zijn reactie is altijd puur en 100% eerlijk en staat daarom niet ter discussie. Ervaringsgericht leren in zijn puurste vorm dus.

Ervaringsgericht leren, filosoof Lao Tzu zei het eeuwen geleden al: ‘Vertel me en ik luister; laat me zien en ik kijk; laat het me beleven en ik leer.’

Omdat leren door te ervaren en te doen zoals bekend het beste en meest duurzame leerresultaat oplevert gaan onze coachéés praktisch aan de slag met de paarden, we reflecteren hier samen op, zoeken naar patronen en oefenen vervolgens met nieuw gedrag, geheel volgens het model van Kolb.

Dit verklaart echter maar voor een deel de impact die het inzetten van paarden maakt binnen onze (team)coachings- en trainingstrajecten.

Waarom heeft het inzetten van Paarden bij een (team)coachingstraject zo'n grote impact? Ik ben van mening dat wij nog meer te bieden hebben dan andere vormen van ervaringsgericht trainen/coachen door ons geheime wapen : de aard van het paard. Paarden hebben door de eeuwen heen een magische aantrekkingskracht op mensen. Ze zijn het symbool voor kracht, ze hebben iets mythisch ... ze zijn imposant ! Alleen al het naast een van onze prachtige paarden gaan staan heeft een enorme impact op mensen. Het brengt ze meteen uit hun comfortzone .....

En laat dat nu een extra pluspunt zijn van onze wijze van coachen ! Want groei ontstaat alleen daar, buiten je comfort zone ! Door uit je comfort zone te stappen zul je een ander perspectief ontwikkelen op jezelf, je eigen belemmeringen ontdekken en meer zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. Geen verandering zonder het verkrijgen van een nieuw perspectief. Vandaar de ondertitel van ons bedrijf: Roha Coaching met paarden: Voor een ander perspectief!

En dan komt nog "the element of surprise" iets wat je echt zelf moet ervaren en die de ervaring nog meer impact geeft namelijk: het paard spiegelt de coachéé. Dat is geen zweverig gedoe maar puur het overlevingsinstinct van het paard als prooidier. Een paard is hiervoor uitgerust met sublieme zintuigen waarmee hij direct gaat scannen. Wat zijn je intenties, welke energie straal je uit, ben je dominant en ga jij leiden of ga ik leiden? Een paard gaat hier direct en heel puur op reageren. Hij heeft geen interesse in functietitels of gebabbel, heeft geen eigen agenda en is 100% eerlijk. Onze coachéés worden hierdoor diep geraakt wat de leerervaring nog meer impact geeft. Velen geven aan nog weken later regelmatig terug te denken aan de bijzondere ontmoeting met onze paarden. Er is iets in gang gezet, het perspectief is veranderd ......er is beweging!

Hanneke Maessen

Coaching met Paardenkracht

Crapoel 11, 6271NW Gulpen

Tel.: 06-40839938

maessenhanneke@gmail.com

Over Coaching met Paardenkracht

Coaching met Paardenkracht valt onder coaching uit Gulpen. Trefwoorden van Coaching met Paardenkracht zijn coachen met paarden, coach, coaching, coaching met paarden, paarden coach, paardencoaching, paardencoaching bij burn-out, paardencoaching voor teambuilding, teambuilding met paardencoach, paardencoaching bij psychische problemen, .

Lees meer over Coaching met Paardenkracht.